Sammuttimien tarkastus ja huolto

>

Sammuttimien tarkastus ja huolto

Sammuttimien tarkastus ja huolto

Käsisammuttimet tarkastetaan kahden vuoden välein. Ulkona tai tärinässä olevat käsisammuttimet on tarkastettava vuosittain. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

Jauhe- ja hiilidioksidisammuttimien huoltoväli on 10 vuotta, vesipohjaisten sammuttimien 5 vuotta. Sammutin on huollettava aina käytön jälkeen.

Tarkastuksen ja huollon saa suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä käsisammutinhuoltoliike.

 

Sammuttimet voidaan jakaa kuuteen eri sammutintyyppiin: 

  • Jauhesammuttimet
  • Hiilidioksidisammuttimet
  • Nestesammuttimet
  • Rasvapalosammuttimet
  • Metallipalosammuttimet
  • Akkupalosammutin 

Kullakin sammutintyypillä on omat vahvuutensa. Jauhesammutin on tehokkain, mutta sen käytössä hienojakoinen sammutinjauhe aiheuttaa suuren jälkisiivouksen.

 “Rakennus tulee tarvittaessa varustaa tarkoituksenmukaisilla alkusammutusvälineillä siten, että rakennuksessa olevat voivat käynnistää sammutustoimet palon alkuvaiheessa”

(Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet, 2011, luku 11.5).

Vähimmäismääräyksenä rakennuksissa pidetään käsisammutinta, jonka teholuokka on 27 A 144 B. Tulityöpaikoilla ja muissa erityisissä tiloissa vaaditaan suurempaa teholuokkaa tai sammuttimen soveltuvuutta palavien kaasujen sammuttamiseen.

Ota yhteyttä!

Jätä oheiseen lomakkeeseen yhteystietosi ja viesti meille, niin me otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.