0500 154 251

Sammonkatu 4, 50130 MIKKELI

Avoinna: Ma-Pe 08:00-16:30

Sammuttimien tarkastus ja huolto

/

Sammuttimien tarkastus ja huolto

Sammuttimien tarkastus ja huolto

Käsisammuttimet tarkastetaan kahden vuoden välein. Ulkona sijaitsevat tai tärinälle altistuvat käsisammuttimet on tarkastettava vuosittain. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

Jauhe- ja hiilidioksidisammuttimien huoltoväli on 10 vuotta ja vesipohjaisten sammuttimien 5 vuotta. Sammutin on huollettava aina käytön jälkeen.

Tarkastuksen ja huollon saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä käsisammutinhuoltoliike. 

“Rakennus tulee tarvittaessa varustaa tarkoituksenmukaisilla alkusammutusvälineillä siten, että rakennuksessa olevat voivat käynnistää sammutustoimet palon alkuvaiheessa”

(Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet, 2011, luku 11.5).

Sammuttimet voidaan jakaa kuuteen eri sammutintyyppiin: 

  • Jauhesammuttimet
  • Hiilidioksidisammuttimet
  • Nestesammuttimet
  • Rasvapalosammuttimet
  • Metallipalosammuttimet
  • Akkupalosammutin 

Kullakin sammutintyypillä on omat vahvuutensa. Jauhesammutin on tehokkain, mutta sen sisältämä hienojakoinen sammutusjauhe aiheuttaa suuren jälkisiivoustarpeen.

 

 

 

tiedosta sammutusvaahtojen riskit ja vaihda sammuttimet myrkyttömiin!

 

Sammutusvaahdot sisältävät PFAS-fluoritensidejä. PFAS-yhdisteet ovat erittäin pysyviä ja ne rikastuvat ravintoketjussa, aiheuttaen ihmisille erilaisia terveyshaittoja. Ne voivat mm. lisätä syöpäriskiä sekä aiheuttaa haittoja lisääntymiselle ja sikiön kehitykselle. PFAS-yhdisteet päätyvät helposti maaperään ja pilaavat pohjaveden sekä ympäristöä tulevilta sukupolvilta. (Työterveyslaitos)

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) toimet ja lakimuutokset tulevat rajoittamaan PFAS-yhdisteiden käyttöä laajasti EU:ssa ja siirtymäajan jälkeen niiden käyttö tullaan kieltämään kokonaan.

Julkisissa tiloissa paloriskit liittyvät lähes aina kiinteän aineen paloon (A-luokka) ja siksi tuleekin arvioida tarvitaanko sammuttimelta nestepalon (B-luokka) sammutuskykyä. Näin voidaan valita sammutin, joka ei sisällä myrkyllisiä aineita ja siten edistää ympäristön ja sammuttajan turvallisuutta sekä pienentää jälkisiivoustarvetta. Tulityöpaikoilla ja muissa erityisissä tiloissa vaaditaan suurempaa teholuokkaa tai sammuttimen soveltuvuutta palavien kaasujen sammuttamiseen.

Haluamme tarjota tietoa PFAS-yhdisteiden haitoista ja mahdollisuuden siirtyä myrkyttömiin sammuttimiin jo ennen lakimuutoksen voimaantuloa.

 

Ota yhteyttä!

Jätä oheiseen lomakkeeseen yhteystietosi ja viesti meille, niin me otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.